Zróżnicowanie poglądów o szczepieniach ochronnych


Problem obowiązkowości szczepień ochronnych jest obecnie tematem burzliwej debaty publicznej w kraju i na świecie. Obserwując trwającą dyskusję często zwraca się uwagę na brak możliwości porozumienia pomiędzy uczestnikami debaty. Stan ten może wynikać z niedostatecznej znajomości poglądów i przekonań dyskutantów. Celem niniejszego badania jest poznanie zróżnicowania poglądów na temat szczepień ochronnych w kontekście samooceny stanu zdrowia, ryzyka jego utraty i deklarowanych cech osobowości i postaw światopoglądowych.

W pierwszym etapie badania prosimy Państwa o odpowiedź na kilka pytań dotyczących oceny Państwa zdrowia i parametrów społeczno-ekonomicznych. Następnie zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie kilku kwestionariuszy, które mają za zadanie określić Państwa postawy światopoglądowe oraz opinie o szczepieniach ochronnych i ich obowiązkowości. Niektóre z pytań zadawanych Państwu mogą na „pierwszy rzut oka” wydawać się niezwiązane z tematem badania. Pytania te są jednak integralną częścią bardziej rozbudowanych kwestionariuszy, dlatego bardzo prosimy na nie odpowiedzieć.

Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie udzielone odpowiedzi są anonimowe, a zebrane dane będą analizowane i przetwarzane jedynie zbiorczo za pomocą metod analizy statystycznej. Na żadnym etapie badania NIE SĄ zbierane Państwa dane osobowe, które w jakikolwiek sposób mogłyby przyczynić się do Państwa identyfikacji. Zebrane dane zostaną użyte w celach naukowo-badawczych takich jak np. prace magisterskie, artykuły naukowe czy wystąpienia konferencyjne. Badania nie mają celu komercyjnego i nie są sponsorowane ani nadzorowane przez podmioty komercyjne.

Całe badanie trwa około 15 minut. W każdej chwili mogą Państwo przerwać badanie bez podania przyczyny rezygnacji. Mogą Państwo również ominąć odpowiedzi na wybrane pytania. Zachęcamy jednak do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania bowiem od kompletności odpowiedzi i ich rzetelności zależy powodzenie badania.

W przypadku pytań możliwy jest kontakt z osobami prowadzącymi badania przez adres mailowy: nastawieniedoszczepien@gmail.com. Badanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.

Badanie przeprowadzone jest przez zespół badawczy z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że w ramach badania nie są gromadzone żadne dane osobowe oraz inne dane pozwalające na identyfikacje uczestnika badania.

Ankieta składa się z 21 pytań.