Relacje w związkach emocjonalnych


Pytania poniżej badają relacje, jakie istnieją w związkach emocjonalnych dwóch osób.
UWAGA! Jeśli obecnie nie jesteś w związku, prosimy odpowiedz na poniższe pytania biorąc pod uwagę Twój ostatni związek.
 
Ankieta jest anonimowa. Dane zebrane w ankiecie nie zostaną wykorzystane w celach innych niż naukowe. Powodzenie badań i znaczenie otrzymanych wyników zależy przede wszystkim od szczerości
i rzetelności udzielanych odpowiedzi.
 
Szacunkowy czas badania - około 5-6 minut.
 

Badanie kierujemy TYLKO do osób pełnoletnich.

 

Badanie przeprowadzane jest przez zespół badawczy z Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk. W razie pytań dotyczących badań prosimy o kontakt na adres mailowy: badania@antro.pan.wroc.pl