BADANIE HISTORII REPRODUKCYJNEJ KOBIET


Poniższa ankieta jest anonimowa. Dane zebrane w ankiecie nie zostaną wykorzystane w celach innych niż naukowe. Powodzenie badań i znaczenie otrzymanych wyników zależy przede wszystkim od szczerości
i rzetelności udzielanych odpowiedzi. 

 

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut.

 

Badanie kierujemy TYLKO do osób pełnoletnich.

 

Badanie przeprowadzane jest przez zespół badawczy z Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk. W razie pytań dotyczących badań prosimy o kontakt na adres mailowy: badania@antro.pan.wroc.pl