Kobiece preferencje


Szanowne Panie,

 

Badanie, w którym wezmą Panie udział ma na celu określenie mechanizmów postrzegania twarzy mężczyzn. Ankieta jest anonimowa. Dane zebrane w ankiecie nie zostaną wykorzystane w celach innych niż naukowe. Powodzenie badań i znaczenie otrzymanych wyników zależy przede wszystkim od szczerości oraz rzetelności udzielanych odpowiedzi.

 

Udział w ankiecie jest dobrowolny. W każdej chwili można odstąpić od wypełniania ankiety bez podania przyczyny.

 

Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut. Ankieta składa się z trzech części. W pierwszej zostaną Panie poproszone o ocenę atrakcyjności twarzy mężczyzn. Druga polega na ocenie prawdopodobieństwa zaangażowania się w opisane w pytaniach działania. Trzecia cześć ankiety zawiera pytania demograficzno-społeczne oraz mi.in kilka pytań o stan fizjologiczny, który zgodnie z wynikami wcześniejszych badań może mieć związek z udzielanymi przez Panie odpowiedziami.

 

Badanie skierowane jest TYLKO do kobiet pełnoletnich.

 

Poprzez naciśnięcie na przycisk "Dalej" wyrażają Panie świadomą zgodę na udział w badaniach. Badanie przeprowadzane jest w ramach działalności naukowej Polskiej Akademii Nauk Zakładu Antropologii we Wrocławiu.

 

W przypadku pytań możliwy jest kontakt z osobą prowadzącą badania przez adres mailowy: kobiece.preferencje@gmail.com