Sztuczna Inteligencja - przekonania w środowisku medycznym


Anonimowa ankieta oceniająca przekonania oraz wiedzę dotyczącą zagadnień sztucznej inteligencji. 

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznym rozwojem technologicznym, który dotyczy również nauk medycznych, coraz większymi krokami zbliżamy się do powszechnego wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji (AI). 

Przewiduje się, że algorytmy AI wkrótce staną się nieodłącznym elementem wielu procesów diagnostycznych, leczniczych, badawczych i naukowych.

Optymalne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i farmaceutycznym wymaga podnoszenia świadomości i zaangażowania pracowników medycznych. Stąd też zdecydowaliśmy się przeprowadzić anonimowe badanie, którego celem jest ocena przekonań oraz wiedzy dotyczącej sztucznej inteligencji wśród przedstawicieli środowiska medycznego.

Zapraszamy do udziału w badaniu. 

Badanie jest częścią projektu: HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases (zastosowanie innowacyjnych technik analizy danych medycznych w kardiologii), który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (umowa: 857446, www.heartbit40.com)
 

Ankieta składa się z 17 pytań.